HĐND huyện HĐND huyện

Lãnh đạo HĐND huyện Lãnh đạo HĐND huyện

LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

STT

Họ và Tên

   Chức Danh

SĐT

1

  Võ Hữu Hạnh

  Chủ tịch HĐND

0918.452748

2

  Phạm Sơn Hùng

  Phó Chủ tịch thường trực HĐND

0919.005843

3

  Trần Quang Vinh

  Phó Chủ tịch HĐND

0908.845009