Khiếu Nại Tố Cáo Khiếu Nại Tố Cáo

KNTC
Tìm kiếm đơn thư khiếu kiện
Vui lòng nhập chính xác Họ tên người làm đơn vào ô tìm kiếm dưới đây
# Tiêu đề Ngày xuất bản
1 Trả lời đơn xin giao đất của bà Nguyễn Thị Đờn, ngụ tại số 18/25 Ô5, khu phố Hải... 06/06/2017
2 V/v trả lời đơn của bà Thiềm Thị Giàu (đại diện cho 49 hộ dân) ngụ tại số 12/12/... 06/06/2017
3 V/v trả lời đơn xin san lấp mặt bằng của bà Mạc Thị Hường, ngụ tại số 133, ấp An... 06/06/2017
4 V/v trả lời đơn xin giao đất của bà Nguyễn Thị Kim Chi, ngụ tại: Khu phố Phước... 06/06/2017
5 V/v trả lời đơn của ông Cao Xuân Tám, ngụ tại 58E, Bắc Sơn, phường 11, thành... 06/06/2017
6 V/v trả lời đơn của ông Trương Văn Mạnh, ngụ tại số 9, tổ 6, ấp Phước Thọ, xã... 06/06/2017
7 V/v trả lời đơn của ông Trần Văn Đông, ngụ tại 5B, Chi Lăng, phường 12, thành... 06/06/2017
8 V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Thông, ngụ tại 42, tổ 29, ấp Phước Lâm, xã... 06/06/2017
9 Về việc trả lời đơn xin xây dựng nhà tạm của ông Phạm Văn Lợi tại ấp Phước Tân,... 15/09/2016
10 Về việc trả lời đơn xin xây dựng nhả tạm của ông Trương Thanh Xuân tại ấp Phước... 15/09/2016
11 V/v trả lời đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đường đi của ông Lý Văn Đăng... 15/09/2016
12 V/v trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Sáng, ngụ tại tổ 13, ấp An Thạnh, xã An Ngãi,... 15/09/2016
13 Về việc trả lời đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp của ông Nguyễn Thành Danh và... 15/09/2016
14 V/v trả lời đơn xin ngăn chặn giao dịch về đất đai tại xã Phước Hưng của các ông... 15/09/2016
15 V/v trả lời đơn khiếu nại của bà Chiêm Thị Mỹ Loan, ngụ tại: 15/8 Ô4 khu phố Hải... 15/09/2016
16 V/v trả lời đơn kiến nghị của bà Đặng Thị Kiểu, ngụ tại: ấp Phước Hưng, xã Tam... 15/09/2016
17 V/v trả lời đơn khiếu nại của bà Phan Thị Trúc, ngụ tại: 16Q, khu phố Long Bình,... 15/09/2016
18 V/v trả lời đơn xin san lấp mặt bằng của bà Võ Phước Kim Linh, ngụ tại I30, tổ... 15/09/2016
Hiển thị 18 kết quả
của 1