Đầu tư - Phát triển Đầu tư - Phát triển

Đầu tư - Phát triển
Đời sống xã hội ngày càng tăng cao dẫn theo hàng loạt các loại hình dịch vụ liên tiếp ra đời, theo tình hình thực tế trên địa bàn xã Phước Hưng. Các nhà đầu tư trên địa bàn xã đã xin chủ trương của UBND huyện về xây dựng hồ bơi phục vụ cho nhu cầu vui chơi, giải trí của các em thanh thiếu nhi trên địa bàn xã.