Đầu tư - Phát triển Đầu tư - Phát triển

Lãnh đạo huyện Long Điền kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng nguồn vốn tại thị trấn Long Hải

Sáng ngày 15/5/2019, tại thị trấn Long Hải, đoàn công tác của UBND huyện Long Điền do đồng chí Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng nguồn vốn vay giải quyết việc làm của 12 hộ gia đình ở khu phố Hải Điền và khu phố Hải Hà 1 thị trấn Long Hải

Đoàn đã trực tiếp đến xem xét, thăm hỏi tình hình kinh tế, đời sống, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của từng hộ gia đình; đồng thời, động viên các hộ gia đình tích cực tăng gia sản xuất, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả nguồn vốn vay, chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay đối với ngân hàng.

Qua kiểm tra thực tế, nhìn chung các hộ gia đình vay vốn giải quyết việc làm đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tạo nguồn thu nhập ổn định và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay. Đối với các hộ nghèo, đoàn đã nắm bắt nhu cầu, hoàn cảnh của từng hộ để xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể, thiết thực. Qua đó, nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong việc giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế, tăng thu nhập.

Tin: ĐTT huyện