Đầu tư - Phát triển Đầu tư - Phát triển

Huyện Long Điền họp Ban chỉ đạo giảm nghèo

Sáng ngày 29/3/2019, ông Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Long Điền chủ trì cuộc họp bàn các giải pháp giảm nghèo bền vững; đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2019 và giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn huyện.

Theo kết quả điều tra, khảo sát hộ nghèo, đến nay toàn huyện còn 1.148 hộ nghèo, cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,6% trên tổng số hộ tại địa phương. Trong đó gồm: 273 hộ nghèo chuẩn quốc gia, 373 hộ cận nghèo chuẩn quốc gia, 325 hộ nghèo chuẩn tỉnh và 177 hộ cận nghèo chuẩn tỉnh. Huyện phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên tổng số hộ dân giảm còn 0,28%. Về công tác đào tạo nghề, dự kiến với 200 chỉ tiêu đào tạo nghề lao động nông thôn, trong đó nghề phi nông nghiệp là 100 chỉ tiêu, nông nghiệp là 100 chỉ tiêu.

Để đạt giảm nghèo bền vững và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục hỗ trợ cho người nghèo vay vốn với lãi suất hợp lý để phát triển sản xuất, chăn nuôi; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tạo điều kiện tăng thu nhập, cải thiện đời sống hộ nghèo.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu thiếu hụt dịch vụ cơ bản và hoàn cảnh gia đình của từng hộ nghèo để có giải pháp xử lý, hỗ trợ kịp thời; đề nghị các ban ngành, đoàn thể có liên quan phối hợp cùng các địa phương chú trọng đào tạo các ngành nghề phù hợp theo yêu cầu thực tiễn.

Tin: ĐTT huyện