Đầu tư - Phát triển Đầu tư - Phát triển

Huyện Long Điền tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Sáng ngày 03/10/2018, ông Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Bảo hiểm Xã hội huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn và 14 doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Liên đoàn Lao động huyện triển khai một số nội dung cơ bản của Nghị định 191 ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết về tài chính công đoàn và Quyết định số 85 ngày 24/12/2013 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc ban hành phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn. 

Các doanh nghiệp đã phát biểu ý kiến, nêu lên những khó khăn, vướng mắc như: tình hình hoạt động của các doanh nghiệp khai thác thủy hải sản trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn do nguồn hải sản bị cạn kiệt, không có nguồn nguyên liệu để sản xuất; một số doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự, thu hẹp qui mô sản xuất; nguồn lao động chủ yếu làm thời vụ, không đủ số lượng để thành lập công đoàn…

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Lâm văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện ghi nhận những ý kiến của các doanh nghiệp, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ chính sách theo luật lao động; yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm Xã hội huyện biên soạn sổ tay hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện Nghị định 60 ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Liên đoàn Lao động huyện tham mưu cho UBND huyện thành lập tổ tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị định.

Tin: ĐTT huyện