Đầu tư - Phát triển Đầu tư - Phát triển

Chi Hội nghề nghiệp xã An Nhứt giúp nông dân phát triển kinh tế

Nhằm giúp nông dân cùng hợp tác trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, khắc phục tình trạng sản xuất đơn lẻ, đầu năm 2017, Hội nông dân xã An Nhứt đã vận động thành lập Chi hội nghề nghiệp.

Buổi đầu thành lập chỉ có hơn 20 hội viên, đến nay Chi hội đã phát triển được gần 50 hội viên tham gia vào 3 tổ hợp tác sản xuất gồm: tổ trồng hoa lan, tổ trồng lúa và tổ nuôi bò. Tham gia các Tổ hợp tác, hội viên có điều  kiện giao lưu, chia sẻ, học tập, trao đổi lẫn nhau về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, nông dân tham gia các tổ Hội nghề nghiệp có điều kiện thuận lợi tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do Hội nông dân phối hợp tổ chức. Từ sự hỗ trợ tích cực này hội viên các Tổ hội đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao đời sống kinh tế gia đình. Các mô hình trồng trồng hoa làn, trồng lúa, chăn nuôi bò ngày càng phát triển và nhân rộng. Thu nhập của hội viên nông dân được nâng cao. Với tổ trồng hoa lan, hộ trồng nhiều cho thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Hộ trồng ít  cũng có thu nhập 100 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Tổ trồng lúa được Chi hội và Hội nông dân xã hỗ trợ trồng lúa sạch theo hướng Việt- Gap. Hội viên được hướng dẫn kỹ thuật để  thực hiện các khâu từ làm đất, xuống giống đến chăm sóc và thu hoạch đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn. Đầu ra được người dân trong vùng và thương lái đặt mua từ đầu vụ.  Nhờ đó nông dân trong tổ trồng lúa có thu nhập cao và ổn định  khoảng trên 13 triệu đồng/ ha. Ông Huỳnh Văn Hoàng - Tổ trưởng tổ trồng lúa Chi hội nghề nghiệp xã An Nhứt cho biết: "Tham gia vào tổ sản xuất lúa chúng tôi có điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất. Đặc biệt chúng tôi tự giác liên kết, hỗ trợ nhau trong việc điều tiết nước, phân phối lúa giống cũng như tiêu thụ lúa sau thu hoạch"

Tham gia tổ chăn nuôi bò hội viên được hỗ trợ vốn để chăn nuôi hiệu quả. Hiện nay những hộ chăn nuôi bò có thu nhập từ 30 đến 50 triệu đồng mỗi năm. Ông Huỳnh Trung Đông - Tổ trưởng tổ chăn nuôi bò Chi hội nghề nghiệp xã An Nhứt chia sẻ: "Trước đây chúng tôi chăn nuôi tự phát, mạnh ai nấy làm. Còn bây giờ khi tham gia vào tổ sản xuất, chúng tôi có điều kiện hỗ trợ nhau về vốn. Công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh được hội viên thực hiện tốt. Các đợt tiêm phòng cho gia súc, các hộ đều thực hiện rất nghiêm túc".

Định kỳ ngày 30 hàng tháng, Chi hội tổ chức họp toàn thể hội viên để đánh giá việc sản xuất, chăn nuôi của các Tổ hội và từng hội viên. Các thành viên trong Chi hội đóng góp 120 ngàn đồng/tháng để gây quỹ hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, chăn nuôi. Bên cạnh đó mỗi thành viên còn tự nguyện đóng góp thêm 200 ngàn đồng mỗi tháng làm quỹ để Chi hội tổ chức các hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hinh sản xuất, chăn nuôi hiệu quả ở các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Nói về hiệu quả mô hình Chi hội nghề nghiệp xã An Nhứt, ông Nguyễn Hữu Thuận - Phó Chủ tịch Hội nông dân xã cho biết: "Việc thành lập, phát triển mô hình Chi hội nghề nghiệp tại xã An Nhứt đã phát huy được nội lực của nông dân, tạo điều kiện để nông dân liên kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho nông dân. Thời gian tới chung tôi sẽ tuyên truyền, vận động, xây dựng thêm các Tổ sản xuất, chăn nuôi để tập hợp, liên kết những hộ nông dân sản xuất, chăn nuôi cùng một loại cây trồng, vật nuôi. Từ đó có hướng hỗ trợ phù hợp giúp nông dân phát triển kinh tế".

Tin: ĐTT huyện