Đầu tư - Phát triển Đầu tư - Phát triển

Họp Ban Đại Diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Long Điền quý II và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2018

Ngày 17/7/2018, tại Hội trường B - UBND huyện Long Điền đã diễn ra cuộc họp thường kỳ của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện (gọi tắt là Ban đại diện) quý II và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2018. Chủ trì phiên họp đ/c Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện kiêm Trưởng Ban đại diện NHCSXH huyện.

Tại phiên họp, Ban đại diện đã nghe và tập trung thảo luận báo cáo kết quả hoạt động quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2018. Sau khi thảo luận, Ban Đại diện đánh giá cao kết quả tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ  quý II năm 2018 của Ban Đại diện và toàn thể cán bộ viên chức của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Long Điền. Phòng giao dịch đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, Nghị quyết Ban Đại diện hàng quý, tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp huy động vốn từ người nghèo thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt là chất lượng tín dụng chính sách luôn đảm bảo thực hiện đúng theo Nghị quyết của Ban đại diện.

Một số nhiệm vụ và giải pháp chính thực hiện trong quý III năm 2018:

Để thực hiện tốt công tác quản lý vốn tín dụng, cụ thể là chất lượng của dịch vụ ủy thác, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức hội đoàn thể cần có nhiều giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong quý III năm 2018, cụ thể:

Thành viên Ban đại diện: các đoàn kiểm tra, giám sát của thành viên Ban đại diện tiến hành kiểm tra, giám sát, đối chiếu các chương trình tín dụng do hội đoàn thể xã, thị trấn, Tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay trên địa bàn theo Quyết định số 1108/QĐ-UBND  ngày 03/4/2018 của chủ tịch UBND huyện Long Điền.

Đối với Phòng giao dịch NHCSXH: phối hợp với chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo giảm nghèo, các tổ chức hội đoàn thể, các khu phố, ban ấp và tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn giải ngân kịp thời các nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo 2 chuẩn và các đối tượng chính sách khác trên cơ sở chỉ tiêu nguồn vốn được giao trong năm 2018; Tiếp tục phối hợp hội đoàn thể các cấp và chính quyền địa phương triển khai công tác tuyên truyền thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm từ các tổ chức, cá nhân, từ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn theo chỉ tiêu được cấp trên giao trong năm 2018. Đồng thời dự báo những khoản nợ xấu có thể xảy ra trong thời gian tới để có biện pháp chủ động xử lý. Tại các điểm giao dịch thường xuyên tuyên truyền và giải thích cho người dân biết về mục đích vay, sử dụng vốn vay, lãi suất cho vay, nguồn vốn cho vay, tiền gửi tiết kiệm. Qua đó, nhằm giúp cho người dân hiểu và sử dụng đồng vốn của Ngân hàng CSXH có hiệu quả và có ý thức trả nợ cao. Thường xuyên tham mưu kịp thời để UBND, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện điều chỉnh kịp thời các nguồn vốn được giao năm 2018 và chỉ đạo kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc khác.

Đối với các tổ chức Hội đoàn thể ủy thác huyện: triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra trong quý III trên cơ sở kế hoạch xây dựng trong năm 2018. Tham gia phối hợp cùng  Ngân hàng CSXH đối chiếu phân loại nợ của khách hàng năm 2018 trên địa bàn huyện phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 năm 2018. Cập nhật thông tin thường xuyên đối với các hộ vay vốn đã bỏ địa phương đi  khi quay về làm các thủ tục có liên quan đến các cá nhân trên địa bàn xã, thị trấn để có hướng xử lý kịp thời. Phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thường xuyên rà soát, bổ sung mẫu biểu, hướng dẫn kiểm tra các mẫu biểu và sổ sách lưu trữ của tất cả các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, Hội đoàn thể các cấp theo đúng văn bản hướng dẫn của NHCSXH cấp trên.

UBND các xã, thị trấn: tiếp tục điều tra, rà soát và bổ sung kịp thời danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo quốc gia; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo chuẩn tỉnh (giai đoạn 2016-2020) có nhu cầu vay vốn lập hồ sơ chuyển cho Ngân hàng CSXH huyện để giải ngân kịp thời; kể cả nguồn vốn giải quyết việc làm năm 2018.Tham gia phối hợp cùng Ngân hàng CSXH đối chiếu phân loại nợ của khách hàng năm 2018 trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 năm 2018. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến với người dân biết và thực hiện về những chương trình tín dụng chính sách do Phòng giao dịch NHCSXH huyện quản lý. Phối hợp với NHCSXH huyện trong việc triển khai các nội dung họp giao ban tại Điểm giao dịch. Phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục khoanh, xóa nợ theo quy định của Ngân hàng CSXH cấp trên và  UBND tỉnh thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2018.

Tin: Văn Lâm