Đầu tư - Phát triển Đầu tư - Phát triển

Ba tháng đầu năm 2018 ngư dân huyện Long Điền đánh bắt, khai thác được 18.600 tấn hải sản

Ba tháng đầu năm 2018 thời tiết tương đối thuận lợi ngư dân huyện Long Điền đã đánh bắt khai thác được 18.500 tấn hải sản các loại, thu hoạch hơn 100 tấn thủy hải sản nuôi trồng.

Toàn huyện hiện có gần 1.800 tàu cá hành nghề khai thác hải sản trên biển, trong đó có trên 1.300 tàu cá có công suất lớn trên 90CV. Thời gian qua các ngành chức năng huyện và các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách về phát triển lĩnh vực ngư nghiệp; vận động ngư dân chủ động đầu tư đóng mới, nâng cấp tàu cá có công suất lớn phục vụ đánh bắt xa bờ. Bên cạnh đó, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thành lập các tổ, nhóm đoàn kết đánh bắt trên biển, tạo điều kiện để ngư dân hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong khai thác ngư trường và đưa sản phẩm vào bờ sớm, bảo đảm chất lượng hải sản sau thu hoạch.

Tin: ĐTT huyện