Đầu tư - Phát triển Đầu tư - Phát triển

Đại hội thành viên thường niên Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Long Điền năm 2017

Ngày 23/3/2018, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Long Điền tổ chức Đại hội thành viên thường niên nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2017 và triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Dự Đại hội có đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu; Liên minh hợp tác xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đại diện lãnh đạo UBND huyện Long Điền, lãnh đạo thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng và 125 đại biểu thành viên.

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Long Điền hiện có 714 thành viên. Năm 2017, Quỹ tín dụng đã xây dựng kế hoạch hoạt động hiệu quả, có biện pháp xử lý thông tin nhanh nhạy, kịp thời, huy động vốn và sử dụng vốn chặt chẽ, công tác kho quỹ đảm bảo an toàn. Trong năm, Quỹ huy động nguồn vốn đạt 70,2 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn hoạt động hiện có là 103 tỷ đồng, giải quyết cho vay trên 86 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 849 triệu đồng, đạt 115 % kế hoạch năm. Với những kết quả đạt được, Quỹ đã xây dựng thương hiệu, tạo sự tin tưởng cho các thành viên và nhân dân khi sử dụng các dịch vụ gửi và vay tiền hỗ trợ vốn trong sản xuất kinh doanh. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống, thúc đẩy kinh tế ngày càng phát triển, hạn chế được tình trạng cho vay nặng lãi, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo tại địa phương.

Trong năm 2018, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Long Điền tập trung vào một số chỉ tiêu cụ thể như: phát triển thành viên lên 759 thành viên; tổng nguồn vốn hoạt động đạt 112 tỉ đồng, trong đó vốn huy động đạt 80 tỉ đồng, dư nợ cho vay thành viên đạt 100 tỉ đồng, tổng lợi nhuận đạt 850 triệu đồng; thực hiện quản lý tốt nguồn thu, tiết kiệm chi phí đảm bảo hiệu quả kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hộ gia đình trên địa bàn huyện vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tăng thu nhập.

Tin: ĐTT huyện