Đầu tư - Phát triển Đầu tư - Phát triển

Huyện Long Điền phát triển mũi nhọn về công nghiệp, dịch vụ

Xác định phát triển công nghiệp, dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của địa phương, đồng thời tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020, thời gian qua, huyện Long Điền đã có nhiều chương trình, chính sách để phát triển lĩnh vực này và mang lại những kết quả nhất định. Năm 2017, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ của huyện Long Điền đạt trên 9.345 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch, tăng 13,2% so với năm 2016); tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 2.194 tỷ đồng (tăng 11% so với năm 2016).

Điểm nổi bật trong phát triển hoạt động công nghiệp trên địa bàn huyện trong năm 2017 là tiếp tục hoàn thiện việc giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp An Ngãi. Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp An Ngãi có tổng diện tích trên 43ha và được chia làm 02 khu, gồm: khu dịch vụ 10 ha và khu công nghiệp trên 33ha. Được biết, từ khi khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp An Ngãi, lãnh đạo huyện Long Điền luôn quan tâm phối hợp với các sở, ban, ngành hỗ trợ chủ đầu tư trong việc xây dựng và kết nối hạ tầng của cụm công nghiệp với hạ tầng bên ngoài hàng rào dự án; đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và các vướng mắc của chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã đền bù giải phóng mặt bằng được trên 23ha, trong tổng diện tích 43 ha. Hiện tại, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp An Ngãi có một nhà máy gạch không nung với công suất 10 triệu viên/năm và một phân xưởng may giày da công suất 400.000 sản phẩm/tháng, giải quyết việc làm cho trên 3.700 lao động.

Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh cho biết: "Tiến độ triển khai cụm công nghiệp trước đây rất bất cập về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2017 đến nay, chính quyền địa phương từ xã An Ngãi đến huyện Long Điền đều rất ủng hộ, cùng với doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường cho dân. Cả chính quyền địa phương và doanh nghiệp chúng tôi đều nỗ lực hết sức mình".

Năm 2017, huyện Long Điền cũng đã tập trung khai thác thế mạnh về dịch vụ - du lịch. Trong năm, UBND huyện và và các phòng, ban, địa phương đã tập trung chấn chỉnh tình hình trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch và bãi tắm trên địa bàn thị trấn Long Hải. Đến nay, tình trạng buôn bán dọc bờ kè và bán hàng rong tại bãi biển Long Hải đã giảm đáng kể. Cái bãi tắm, khu du lịch khu vực từ Dinh Cô đến Mộ Cô cơ bản bảo đảm vệ sinh môi trường, không còn tình trạng rác thải tồn đọng. Trong năm, huyện Long Điền đã đón và phục vụ hơn 2,4 triệu lượt khách; tổng doanh thu từ du lịch trên 331 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2016.

Ngoài phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, huyện Long Điền còn chú trọng triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn đến năm 2020. Trong đó, duy trì và nâng cao tiêu chí nông thôn mới các xã An Ngãi, An Nhứt, Tam Phước; tiếp tục thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới xã Phước Hưng và Phước Tỉnh. Hiện nay, xã Phước Hưng đã đạt được 10/19 tiêu chí, xã Phước Tỉnh đã đạt được 9/19 tiêu chí nông thôn mới. Cả hai địa phương đều đang nỗ lực để đạt được tiêu chí rất quan trọng là bảo vệ môi trường.

Ông Mạch Văn Lai- Chủ tịch UBND xã Phước Hưng cho biết: "Hiện nay địa phương đang tập trung phấn đấu, vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân cùng chung tay với địa phương thực hiện đạt 9 tiêu chí còn lại. Băn khoăn ở đây là tập trung cho tiêu chí quan trọng nhất là bảo vệ trường. Do đặc thù của địa phương là nghề đánh bắt và khai thác hải sản, cho nên việc chế biến, thu mua hải sản có cái ảnh hưởng đến môi trường. Chúng tôi luôn cố gắng tập trung cho tiêu chí đó. Rồi cùng với tình hình môi trường trong cộng đồng dân cư, thu gom rác thải, xử lý rác thải làm sao cho đảm bảo về môi trường".

Đánh giá về sự phát triển của huyện trong năm 2017, ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền nói: "Trong năm 2017, thực sự là cũng còn nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở và sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cho nên tất cả chỉ tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, các chỉ tiêu về thương mại, du lịch theo cơ cấu của huyện vượt trên 13% so với năm 2016. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng vượt 9,4%. Hai lĩnh vực chính trong cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đó là một điều rất đáng mừng".

Năm 2018, huyện Long Điền tiếp tục dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch - công nghiệp - nông nghiệp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra; phấn đấu doanh thu thương mại – dịch vụ đạt 10.585 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 2.435 tỷ đồng. Xác định du lịch là một thế mạnh, năm 2018, huyện Long Điền tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ - du lịch nhằm phát huy giá trị và nâng cao chất lượng các loại hình du lịch truyền thống. Huyện cũng chủ trương chọn lọc những sản phẩm du lịch đặc trưng để phát triển thành thương hiệu du lịch riêng của địa phương, trong đó tập trung phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh, du lịch làng nghề. Đồng thời, huyện cũng tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo vệ môi trường, mỹ quan các điểm du lịch.

Tin: ĐTT huyện