Đầu tư - Phát triển Đầu tư - Phát triển

Xã Phước Tỉnh tổ chức lễ phát động “Xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, giai đoạn 2017-2019

Ngày 02/02/2018, UBND xã Phước Tỉnh huyện Long Điền tổ chức lễ phát động "Xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" giai đoạn 2017-2019.

Xã Phước Tỉnh có tổng diện tích gần 546ha, được chia làm 15 ấp, tổng dân số toàn xã hiện nay trên 30.000 người. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo nhân dân, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở xã Phước Tỉnh đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Đến nay, toàn xã có 95% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 15/15 ấp đạt ấp văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị đạt văn minh. Đời sống vật chất của người dân ngày càng được nâng cao. Hiện nay xã không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia dưới 1%.

Thực hiện đề án xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2017-2019, từ nay đến năm 2019 xã Phước Tỉnh sẽ triển khai thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như: kết hợp giữa xây dựng đời sống văn hóa với phát triển kinh tế; có 95% trở lên hộ gia đình được tuyên truyền, phổ biến khoa học- kỹ thuật về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; 90% trở lên hộ gia đình tham gia các hình thức hợp tác phát triển kinh tế; 90% hộ dân tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới;  nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, phấn đấu có 70% trở lên gia đình được công nhận "Gia đình văn hoá" 3 năm trở lên; 100% ấp được công nhận và giữ vững danh hiệu "Ấp văn hoá"; hơn 80% hộ được phổ biến, chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 100% ấp thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải và đảm bảo giữ gìn tốt vệ sinh môi trường sinh thái; 100% cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Tại buổi lễ, đại diện 15 ấp trên địa bàn xã đã ký kết giao ước thi đua thực hiện các chỉ tiêu xây dựng xã Phước Tỉnh đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2017-2019.

Tin: ĐTT huyện