Đầu tư - Phát triển Đầu tư - Phát triển

Hội Nông dân huyện Long Điền trao vốn, dạy nghề giúp nông dân phát triển kinh tế

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, thời gian qua Hội Nông dân huyện Long Điền đã nghiên cứu, triển khai mô hình kết hợp giữa hỗ trợ vốn và dạy nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phát triển kinh tế.

Điển hình như tại xã An Nhứt Hội Nông dân huyện đã hỗ trợ vốn, kết hợp đào tạo nghề, giúp nông dân triển khai hiệu quả mô hình trồng hoa lan. Trong năm 2016, Hội nông dân huyện đã khảo sát, xét duyệt chọn 5 hộ nông dân tham gia mô hình trồng hoa lan để gầy dựng phong trào. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% cây giống 30% chi phí xây dựng lán trại với tổng số tiền hỗ trợ không hoàn lại 30 triệu đồng. Cùng với việc hỗ trợ cho các hộ trong mô hình, Hội Nông dân huyện còn giúp cho 10 hộ nông dân xã An Nhứt vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện với mức vay 30 triệu đồng/hộ để đầu tư trồng hoa lan. Tất cả các hộ này đều được Hội Nông dân tạo điều kiện cho học nghề trồng hoa lan. Nhờ đó, nông dân nắm bắt được kiến thức, kỹ thuật, áp dụng trồng lan hiệu quả. Từ 5 hộ hạt nhân ban đầu, đến nay, tại xã An Nhứt đã xây dựng được 1 câu lạc bộ nông dân trồng hoa lan với 27  hộ. Diện tích mỗi vườn lan khoảng từ 2.000 m2 đến 3.500m2. Mỗi năm, bình quân mỗi hộ sau khi trừ chi phí sản xuất đạt lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng.

Tại xã Phước Hưng hiện nay Hội nông dân huyện đang hỗ trợ triển khai 1 dự án nuôi heo rừng lai với 10 hộ nông dân tham gia. Mỗi hộ được hỗ trợ vay vốn ưu đãi 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện. Các hộ tham dự án đều được Hội nông dân huyện tạo điều kiện cho tham quan một số mô hình nuôi heo rừng lai hiệu quả trên địa bàn huyện và được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật về nuôi heo rừng lai. Hiện nay, các hộ nuôi heo rừng lai trên địa bàn xã đang đầu tư phát triển ổn định, thu nhập bình quân mỗi hộ trên 100 triệu đồng/ năm.

Đến nay toàn huyện Long Điền hiện nay có 115 hộ nông dân đang được vay vốn ưu đãi trên 3 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư, xây dựng, phát triển 15 mô hình, dự án sản xuất, chăn nuôi. Tất cả các mô hình, dự án này đều được Hội nông dân huyện hỗ trợ vốn kết hợp với dạy nghề, hướng dẫn khoa học, kỹ thuật. Nhiều mô hình, dự án làm ăn hiệu quả, cho thu nhập cao như: mô hình trồng hoa lan, mô hình nuôi cá mú, mô hình nuôi bò sinh sản, mô hình nuôi heo rừng lai, mô hình trồng nấm bào ngư…. Ông Ngô Tấn Lập- Chủ tịch Hội nông dân huyện cho biết: "Với mục tiêu đồng hành với nông dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Hội Nông dân huyện đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nhân rộng các mô hình kinh tế tiêu biểu. Đặc biệt Hội chú trọng kết hợp giữa hỗ trợ vốn với dạy nghề để nông dân phát huy hiệu quả nguồn vốn. Tất cả các mô hình, dự án đều được Hội triển khai một cách chặt chẽ từ khâu khảo sát, lập dự án hỗ trợ vốn, đến hỗ trợ học nghề. Do đó, nông dân thực hiện các mô hình này đều thuận lợi, hiệu quả cao. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả, tạo  điều kiện để nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập".

Tin: ĐTT huyện