Đầu tư - Phát triển Đầu tư - Phát triển

Thành lập Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Công nghệ cao Thanh niên An Nhứt

Ngày 18/8/2017, tại Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã An Nhứt đã diễn ra Hội nghị thành lập HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Thanh niên An Nhứt.

HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Thanh niên An Nhứt có 9 thành viên là thanh niên trên địa bàn xã, vốn điều lệ 500 triệu đồng, hoạt động theo Luật HTX năm 2012, với mục tiêu hỗ trợ các thành viên trong sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho HTX và các thành viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. HTX có 8  ngành nghề sản xuất, kinh doanh gồm: trồng cây ăn trái; trồng rau, đậu và các loại hoa cây cảnh; trồng cây gia vị và dược liệu; hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; chế biến và bảo quản rau, quả; buôn bán hoa và cây cảnh; buôn bán rau, quả; bán lẻ hoa, cây cảnh trong cửa hàng chuyên kinh doanh.

Tại buổi ra mắt, HTX đã thông qua phương án sản xuất kinh doanh và bầu Hội đồng quản trị HTX. Anh Trần Minh Hiếu được bầu làm chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc HTX.

Tin: ĐTT huyện