Đầu tư - Phát triển Đầu tư - Phát triển

Tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012 tại huyện Long Điền

Ngày 03/8/2017, Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Hợp tác xã cho gần 50 đại biểu đến từ các hợp tác xã trên địa bàn huyện Long Điền.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2012 và Nghị định số 193 ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. Theo đó, Luật Hợp tác xã năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013, thay thế Luật Hợp tác xã năm 2003, gồm 09 Chương và 64 Điều, quy định việc thành lập, tổ chức hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế; các quy trình, thủ tục thành lập hợp tác xã và các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã. Ngoài ra, các đại biểu còn được trao đổi và giải đáp những vướng mắc có liên quan trong quá trình triển khai theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Hội nghị tuyên truyền là cơ hội để các học viên được trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của đơn vị; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ hợp tác xã trong phát triển kinh tế, chuyển đổi mô hình hợp tác xã theo quy định của luật Hợp tác xã.

Tin: ĐTT huyện