Đầu tư - Phát triển Đầu tư - Phát triển

Quy hoạch Long Hải thành trung tâm du lịch ven biển chất lượng cao

Theo quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 khu vực Long Hải (huyện Long Điền) thì Long Hải được quy hoạch là trung tâm du lịch ven biển chất lượng cao; kết hợp dịch vụ, thương mại, văn hóa, thể thao của khu vực phía Nam và cả nước. Diện tích quy hoạch của khu vực này là 2.040ha, với quy mô dân số dự kiến 150.000 người. Thời gian triển khai và hoàn thành đồ án quy hoạch là 9 tháng, bắt đầu từ tháng 7 và kết thúc vào tháng 4-2015. Kinh phí thực hiện hơn 18 tỷ đồng, được lấy từ vốn ngân sách Nhà nước.

Một góc Anoasis Beach Resort.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, sau khi quy hoạch phân khu 1/2000 khu vực Long Hải được duyệt, UBND huyện Long Điền có trách nhiệm tổ chức lập đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt.

Nguồn: Báo Bà Rịa Vũng Tàu