Công dân Công dân

Công cộng Công cộng

Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác và phổ biến ca khúc về Bà Rịa - Vũng Tàu chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tài liệu đính kèm:

Kế hoạch số 137/KH-BTC ngày 29/10/2019 của Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về Bà Rịa - Vũng Tàu