Công dân Công dân

Công cộng Công cộng

Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc triển khai kế hoạch di dời trụ sở làm việc của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng, đòan thể cấp huyện về Trung tâm hành chính huyện

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 8839/TB-UBND ngày 05/12/2018 của UBND huyện.