Công dân Công dân

Công cộng Công cộng

Tổ chức thăm cán bộ hoạt động kháng chiến 2 thời kỳ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2017)

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 157/TB-UBND ngày 16/8/2017 của UBND huyện.