Công dân Công dân

Công cộng Công cộng

Tổ chức các hoạt động chào mừng 72 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017) trên địa bàn huyện Long Điền

* Tài liệu đính kèm:

- Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 15/8/2017 của UBND huyện Long Điền.