Công dân Công dân

Công cộng Công cộng

Phê duyệt Kế hoạch tốt nghiệp trung học cơ sở (phổ thông và bổ túc) năm học 2016-2017, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2017-2018 tại huyện Long Điền

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 1204/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND huyện Long Điền.