Y tế Y tế

Họp Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm 9 tháng đầu năm

Ngày 26/10/2017, ông Lâm Văn Hồng- Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Long Điền, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm huyện chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tham dự họp có các thành viên trong Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm huyện.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2017, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện được các ngành, các cấp tích cực triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, nhất là vào dịp tết và lễ hội. Về công tác tổ chức, 100% xã, thị trấn đã kiện toàn Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm do đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm trưởng ban. Công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm đã được các ngành chức năng của huyện và các địa phương quan tâm thường xuyên. Trong 9 tháng đầu năm 2017, toàn huyện đã thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm tại 867 cơ sở, qua đó phát hiện 70 cơ sở vi phạm, trong đó đã nhắc nhở 67 cơ sở và xử lý hành chính 3 cơ sở với số tiền hơn 4 triệu đồng. Công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cũng được quan tâm thực hiện tốt, 9 tháng đầu năm đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 79 cơ sở. Việc thực hiện ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đối với các hộ sản xuất, chăn nuôi nhỏ lẽ đã có nhiều chuyển biến tích cực, có 852/1.448 hộ đã ký cam kết.

Tại cuộc họp, các thành viên tham dự cũng thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm như: công tác quản lý cơ sở chưa chặt chẽ, chưa có sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm của các ban ngành chưa rõ ràng; công tác thanh, kiểm tra giữa các ban ngành còn chồng chéo, thiếu quyết liệt.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lâm Văn Hồng- Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được của các ngành, các địa phương, đặc biệt là sự chủ động của ngành Y tế, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian qua. Để làm tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong 3 tháng cuối năm 2017, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm huyện và các địa phương cần tăng cường sự phối hợp của các đơn vị trong công tác quản lý, thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh việc thực hiện ký cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở thuộc xã, thị trấn quản lý, các cơ sở bếp ăn tập thể, chú ý ở các cơ sở trường học trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động rộng rãi để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng phong trào sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Tin: ĐTT huyện